Forretningsbetingelser

Rikke Ekelund handler primært med erhvervsdrivende, hvorfor alle oplyste priser af Rikke Ekelund er angivet i danske kroner og eksklusiv moms. Dette omfatter også priser på hjemmesiden rikkeekelund.dk eller udsendte tilbud direkte til kunden.

2. Rikke Ekelund faciliterer gerne et indledende videomøde for at afklare, om vi er et godt match.

3. Kunden garanterer, at alle elementer af tekst, billeder eller andet grafisk arbejde kunden giver Rikke Ekelund, enten ejes af kunden selv, eller at kunden har tilladelse til at bruge dem. Når kunden giver Rikke Ekelund tekst, billeder eller andre billeder, accepterer kunden at beskytte Rikke Ekelund mod ethvert krav fra en tredjepart, hvis intellektuelle ejendom, vi bruger

4. Det er kundens endelige ansvar at sikre, at evt. tekster herunder navne, kontaktinfo mv. er korrekte, billeder er rigtige, inden kunden siger ’GO’ før Go-live’ af en ny hjemmeside.

5. Rikke Ekelund må henvise til, og bruge de materialer vi producerer sammen i egen markedsføring, medmindre andet aftales.

6. Hjemmesideprojekter faktureres i to omgange. Første halvdel af beløbet faktureres, når Rikke Ekelund går i gang med min del af arbejdet. Anden halvdel af beløbet faktureres, når det det færdige produkt afleveres.

7. Betaling 

7.1 Faktura fremsendes per e-mail. Betalingsfristen er 8 dage (med mindre andet er aftalt). Ved betaling efter forfald tilskrives der renter på 0,70%, pr. påbegyndt måned, samt et gebyr på 100,00 DKK

7.2 Kørsel faktureres med statens takst pr. kørt kilometer + tid i bilen på 300 kr. eks. moms pr. time.

7.3. Rikke Ekelunds timepris er kr. 1000,- ex. moms. Priserne reguleres hver den 1. januar.

7.4 Særligt fakturagebyr: Hvis en betaling af et  abonnement på for eksempel WPML eller WordFence Premium skal håndteres af Rikke Ekelund, opkrævers et fakturagebyr på 200 kr. for viderefaktureringen af abonnementet.

7.5 Rikke Ekelund arbejder ikke gratis. Kun hvis Rikke Ekelund selv vælger det.

8. Websitter-aftale

8.1 Betaling: Abonnementet betales forud for tre, seks eller 12 måneder ad gangen. Såfremt fakturaen ikke betales, betragtes abonnementet som opsagt. Ved aftalens ophør vil der ikke være adgang til sikkerhedskopier.

8.2 Hvis kunden har købt en websitter-aftale hos Rikke Ekelund omkring opdatering af kundens hjemmeside, vil plugins, WordPress og temaer jævnligt blive opdateret til den seneste version. Hvis der i funktionstesten opdages kompatibilitetsproblemer i forbindelse med opdatering af tema, plugin eller WordPress på kundes hjemmeside, vil  RE forsøge at løse problemet ved brug af op til 30 minutter. Kan problemet ikke løses inden for de 30 minutter, vil RE kontakte kunden med henblik på en aftale om det videre forløb. De “op til 30 minutter kan IKKE konverteres til anden support eller opdatering på hjemmeside. De 30 minutter er noget, RE har indført i  forretningsbetingelserne i august 2023, fordi det reelt var en ting, hun gjorde for sine kunder uden at oplyse om det.

Hvis kunden opdager, at et tema eller plugin ikke er opdateret, kan dette skyldes, at Rikke Ekelund har venter med opdateringen, fordi der er opdaget kapabilitetsproblemer med den seneste opdatering og derfor venter på en ny.

8.3 Såfremt uheldet skulle være ude, og kunden bliver udsat for et eventuelt hacking angreb og eller andre fejl, vil Rikke Ekelund bestræbe sig, men dog ikke forpligte sig til at udbrede disse. Udbedring af fejl forårsaget af kunden vil blive faktureres særskilt.

9. Klippekort

9.1 Klippekort kan bruges til opgaver omkring drift og vedligehold af af hjemmeside. Hjemmesideprojekter, indledende opgaver samt nye “oprydningsprojekter” faktureres på timebasis.

9.2 Klippekortet betales, før Rikke Ekelund begynder på opgaven.

9.3 Klippekortet udstedes til den enkelte virksomhed og kan ikke overdrages eller sælges til andre.

9.4 Klippekort er gyldige i 12 måneder fra købsdatoen.

9.5 Ubrugte klip refunderes ikke.

9.6 Tidsforbrug: Rikke Ekelund noterer dit forbrug per påbegyndte kvarter.

9.7 I arbejdstiden indgår: Rådgivning i løbet af opgaven, research, forberedelse, møder, telefonsamtaler, transport (se punkt 13), interviews, skriveproces, planlægning, gennemgå ændringer med kilder, mailkorrespondance, dialog med samarbejdspartnere og administration.

9.8 Hvis ikke andet aftales, har Rikke Ekelund den kontakt med kundens samarbejdspartnere, som Rikke Ekelund finder nødvendig og bruger den fornødne tid på at forberede sig mellem møder og telefonsamtaler. Derfor anbefaler Rikke Ekelund at kunden holder øje med tidsforbruget i det regneark, som kunden får adgang til, når klippekortet købes.

9.9 Kunden kan til en hver tid få oplyst status/saldo på klippekortet via forespørgsel på e-mail.

9.10 Opgaver, hvor Rikke Ekelund vil kunne hjælpe dig på inden for en times arbejde, kan løses på inden for max. 48 hverdagstimer. Dette afhænger dog af, at  Rikke Ekelund kan komme i kontakt med kunden, hvis det er nødvendigt for at udføre opgaven. 48 timers reglen ophæves, når jeg har ferie eller er syg. Her vender jeg tilbage første arbejdsdag efter ferien/sygeperioden. Ferieplaner kan ses under punkt 11.

9.11 Opgaveløsning udenfor normal arbejdstid:

Hvis arbejdet kræver, at Rikke Ekelund arbejder mellem klokken 17.00 og 8.00 på hverdage kommer et tillæg på 50 procent oveni.

I weekender og på helligdage kommer et tillæg på 100 procent. Weekenden begynder fredag klokken 17.00.

Når kunden har et klippekort, betyder det, at Rikke Ekelund trækker to timer per time, hvor der normalt kommer 100 % tillæg på, og 1½ time for timer, der normalt kommer 50% tillæg på.

Hvis Rikke Ekelund arbejder på disse tidspunkter, fordi det passer bedst i den personlige planlægning, skal kunden ikke betale tillæg.

10. Ansvar

10.1 Rikke Ekelund står ikke til ansvar for kundens manglende IT-kundskaber og problematikker opstået herom. Rikke Ekelund vil dog som udgangspunkt oplærer kunden i brug af sin hjemmeside ved levering af produktet.

10.2. Rikke Ekelund kan ikke gøres ansvarlig for nogen former for tab eller skader. Dette indebærer f.eks. tab data og fortjeneste. Rikke Ekelund anbefaler som udgangspunkt en backuppakke (websitter-aftale), hvor kunden har mulighed for at tilkøbe daglige backups af alt data, hvor der herefter vil kunne stilles garanti for sikring af kundens data.

10.3 Rikke Ekelund kan ikke drages til ansvar til for direkte eller indirekte økonomisk tab. Dette omfatter – men ikke begrænset til – driftstab, følgeskader, tab der kan henføres til mistede eller ændrede data og/eller avancetab.

10.4 Rikke Ekelund kan aldrig stilles til ansvar for data beliggende på kundens egne serverer – Herunder kunders egne e-mails eller data liggende på kundens selvvalgte webhotel.

10.5 Det er kundens eget ansvar, at sørge for alt materiale på hjemmesiden er gældende indenfor lovgivning omkring ophavsret. Rikke Ekelund kan dermed ikke stilles til ansvar for brud af ophavsret, hvor det er kundens egen pligt at være berettiget til at bruge det anvendte materiale.

10.6 Rikke Ekelund gør opmærksom på, at der kan opstå nedetid i forbindelse med redeligeringer af domæner eller ændringer i DNS, hvilket Rikke Ekelund ej heller kan stilles til ansvar for. Dette kan f.eks. være nødvendigt ved opgradering / flytning af server.

10.7 Rikke Ekelund kan ikke drages til ansvar, såfremt kundens hjemmeside eller webshop har/får nedetid eller fejl som følge af hosting eller, problemer med WordPress, temaets og de tilhørende plugins, eller i forbindelse med opdatering af disse.

10.8 Såfremt kunden rejser et erstatningskrav over for Rikke Ekelund, kan dette under ingen omstændigheder overstige summen projektets samlede pris eller summen af kundens samlede betalinger som er fundet sted de seneste seks måneder.

10.10 Rikke Ekelund kan ikke kontrollere placeringer på diverse søgemaskiner. Dette betyder derfor også, at Rikke Ekelund ikke kan stilles til ansvar overfor faldende placeringer på søgemaskiner såsom Google, Bing eller Yahoo – hverken før, under eller efter lanceringen af en ny hjemmeside.

10.11 Rikke Ekelund kan ikke drages til ansvar såfremt Rikke Ekelund er behjælpelige med juridisk vejledning – eksempelvis angående privatlivspolitik. Rikke Ekelund anbefaler altid at gå til en fagkyndig ved juridiske gøremål.

10.12 Såfremt kundens hjemmeside og eller webshop hackes eller der af anden art kommer uautoriserede ind på hjemmesiden kan Rikke Ekelund ikke drages til ansvar.

10.13 Hvis Rikke Ekelund udsender et tilbud på udførsel af et projekt, hvor det viser sig at opgaven ikke kan laves, så forbeholder Rikke Ekelund sig retten til, at kunne annullere den pågældende aftale eller tilbagebetale kunden for den del af opgaven som ikke kan laves

11. Planlagt ferie og fri: En lille ulempe ved at være kunde hos en enkeltmandsvirksomhed: Rikke Ekelund holder fri (også fra indbakken) i weekender og på helligdage samt i ferier, som er planlagt til:

Fridage: 8. – 10. maj 2024

Sommerferie: 1. juli til og med 1. august 2024

Efterårsferie: 14. – 18. oktober 2024

Juleferie: 23. – 27. december 2024

Rikke Ekelund passer dog sine web stitter-forpligtelser i ferier, og der vil altid være en henvisning til alternativ hjælp i mit e-mailautosvar.

Ret til ændringer forbeholdes. Derudover er der ikke noget med småt.