Forretnings­betingelser

Rikke Ekelund handler primært med erhvervsdrivende, hvorfor alle oplyste priser af Rikke Ekelund er angivet i danske kroner og eksklusiv moms. Dette omfatter også priser på hjemmesiden rikkeekelund.dk eller udsendte tilbud direkte til kunden.

2. Rikke Ekelund holder gerne et indledende møde for at afklare, om vi er et godt match.

3. Kunden garanterer, at alle elementer af tekst, billeder eller andet grafisk arbejde kunden giver Rikke Ekelund, enten ejes af kunden selv, eller at kunden har tilladelse til at bruge dem. Når kunden giver Rikke Ekelund tekst, billeder eller andre billeder, accepterer kunden at beskytte Rikke Ekelund mod ethvert krav fra en tredjepart, hvis intellektuelle ejendom, vi bruger

4. Det er kundens endelige ansvar at sikre, at evt. tekster herunder navne, kontaktinfo mv. er korrekte, billeder er rigtige, inden kunden siger ’GO’ før Go-live’ af en ny hjemmeside.

5. Rikke Ekelund må henvise til, og bruge de materialer vi producerer sammen i egen markedsføring, medmindre andet aftales.

6. Hjemmesideprojekter faktureres i to omgange. Første halvdel af beløbet faktureres, når Rikke Ekelund går i gang med min del af arbejdet. Anden halvdel af beløbet faktureres, når det det færdige produkt afleveres.

7. Betaling 

7.1 Faktura fremsendes per e-mail. Betalingsfristen er 8 dage (med mindre andet er aftalt). Ved betaling efter forfald tilskrives der renter på 0,70%, pr. påbegyndt måned, samt et gebyr på 100,00 DKK

7.2 Kørsel faktureres med statens takst pr. kørt kilometer + tid i bilen på 300 kr. eks. moms pr. time.

7.3. Rikke Ekelunds timepris er pr. 1/9 2018 kr. 800,- ex.

7.4 Særligt fakturagebyr: Hvis en betaling af et  abonnement på for eksempel WPML eller WordFence Premium skal håndteres af Rikke Ekelund, opkrævers et fakturagebyr på 200 kr. for viderefaktureringen af abonnementet.

7.5 Rikke Ekelund arbejder ikke gratis. Kun hvis Rikke Ekelund selv vælger det.

8. Websitter-aftale

8.1 Betaling: Abonnementet betales forud for min tre, seks eller 12 måneder ad gangen. Såfremt fakturaen ikke betales, betragtes abonnementet som opsagt. Ved aftalens ophør vil der ikke være adgang til sikkerhedskopier.

8.2 Hvis kunden har købt en websitter-aftale hos RikkeEkelund omkring opdatering af kundens hjemmeside, vil plugins, WordPress og temaer jævnligt blive opdateret til den seneste version. Hvis der i funktionstesten opdages kompatibilitetsproblemer i forbindelse med opdatering af tema, plugin eller WordPress på kundes hjemmeside, vil  RE forsøge at løse problemet ved brug af max. 30 minutter fra kundens klippekort uden at spørge først. Har kunden ikke klippekort, vil RE kontakte kunden med henblik på en aftale om det videre forløb.

8.3 Såfremt uheldet skulle være ude, og kunden bliver udsat for et eventuelt hacking angreb og eller andre fejl, vil Rikke Ekelund bestræbe sig, men dog ikke forpligte sig til at udbrede disse. Udbedring af fejl forårsaget af kunden vil blive faktureres særskilt.

9. Klippekort. Klippekort kan bruges til opgaver omkring drift og vedligehold af af hjemmeside. Hjemmesideprojkter, indledende opgaver samt nye “oprydningsprojkter” faktureres på timebasis.

9.1 Klippekortet betales, før Rikke Ekelund begynder på opgaven.

9.2 Klippekortet udstedes til den enkelte virksomhed og kan ikke overdrages eller sælges til andre.

9.3 Klippekort er gyldige i 12 måneder fra købsdatoen.

9.4 Ubrugte klip refunderes ikke.

9.5 Tidsforbrug: Rikke Ekelund noterer dit forbrug per påbegyndte kvarter.

9.6 I arbejdstiden indgår: Rådgivning i løbet af opgaven, research, forberedelse, møder, telefonsamtaler, transport (se punkt 13), interviews, skriveproces, planlægning, gennemgå ændringer med kilder, mailkorrespondance, dialog med samarbejdspartnere og administration.

9.7 Hvis ikke andet aftales, har Rikke Ekelund den kontakt med kundens samarbejdspartnere, som Rikke Ekelund finder nødvendig og bruger den fornødne tid på at forberede sig mellem møder og telefonsamtaler. Derfor anbefaler Rikke Ekelund at kunden holder øje med tidsforbruget i det regneark, som kunden får adgang til, når klippekortet købes.

9.9 Det er kundens eget ansvar at holde øje med dit forbrug via det regneark, Rikke Ekelund deler.

9.10 Opgaveløsning udenfor normal arbejdstid

Hvis arbejdet kræver, at Rikke Ekelund arbejder mellem klokken 17.00 og 8.00 på hverdage kommer et tillæg på 50 procent oveni.

I weekender og på helligdage kommer et tillæg på 100 procent. Weekenden begynder fredag klokken 17.00.

Når kunden har et klippekort, betyder det, at Rikke Ekelund trækker to timer per time, hvor der normalt kommer 100 % tillæg på, og 1½ time for timer, der normalt kommer 50% tillæg på.

Hvis Rikke Ekelund arbejder på disse tidspunkter, fordi det passer bedst i den personlige planlægning, skal kunden ikke betale tillæg.

10. Ansvar

10.1 Rikke Ekelund står ikke til ansvar for kundens manglende IT-kundskaber og problematikker opstået herom. Rikke Ekelund vil dog som udgangspunkt oplærer kunden i brug af sin hjemmeside ved levering af produktet.

10.2. Rikke Ekelund kan ikke gøres ansvarlig for nogen former for tab eller skader. Dette indebærer f.eks. tab data og fortjeneste. Rikke Ekelund anbefaler som udgangspunkt en backuppakke (websitter-aftale), hvor kunden har mulighed for at tilkøbe daglige backups af alt data, hvor der herefter vil kunne stilles garanti for sikring af kundens data.

10.3 Rikke Ekelund kan ikke drages til ansvar til for direkte eller indirekte økonomisk tab. Dette omfatter – men ikke begrænset til – driftstab, følgeskader, tab der kan henføres til mistede eller ændrede data og/eller avancetab.

10.4 Rikke Ekelund kan aldrig stilles til ansvar for data beliggende på kundens egne serverer – Herunder kunders egne e-mails eller data liggende på kundens selvvalgte webhotel.

10.5 Det er kundens eget ansvar, at sørge for alt materiale på hjemmesiden er gældende indenfor lovgivning omkring ophavsret. Rikke Ekelund kan dermed ikke stilles til ansvar for brud af ophavsret, hvor det er kundens egen pligt at være berettiget til at bruge det anvendte materiale.

10.6 Rikke Ekelund gør opmærksom på, at der kan opstå nedetid i forbindelse med redeligeringer af domæner eller ændringer i DNS, hvilket Rikke Ekelund ej heller kan stilles til ansvar for. Dette kan f.eks. være nødvendigt ved opgradering / flytning af server.

10.7 Rikke Ekelund kan ikke drages til ansvar, såfremt kundens hjemmeside eller webshop har/får nedetid eller fejl som følge af hosting eller, problemer med WordPress, temaets og de tilhørende plugins, eller i forbindelse med opdatering af disse.

10.8 Såfremt kunden rejser et erstatningskrav over for Rikke Ekelund, kan dette under ingen omstændigheder overstige summen projektets samlede pris eller summen af kundens samlede betalinger som er fundet sted de seneste seks måneder.

10.10 Rikke Ekelund kan ikke kontrollere placeringer på diverse søgemaskiner. Dette betyder derfor også, at Rikke Ekelund ikke kan stilles til ansvar overfor faldende placeringer på søgemaskiner såsom Google, Bing eller Yahoo – hverken før, under eller efter lanceringen af en ny hjemmeside.

10.11 Rikke Ekelund kan ikke drages til ansvar såfremt Rikke Ekelund er behjælpelige med juridisk vejledning – eksempelvis angående privatlivspolitik. Rikke Ekelund anbefaler altid at gå til en fagkyndig ved juridiske gøremål.

10.12 Såfremt kundens hjemmeside og eller webshop hackes eller der af anden art kommer uautoriserede ind på hjemmesiden kan Rikke Ekelund ikke drages til ansvar.

10.13 Hvis Rikke Ekelund udsender et tilbud på udførsel af et projekt, hvor det viser sig at opgaven ikke kan laves, så forbeholder Rikke Ekelund sig retten til, at kunne annullere den pågældende aftale eller tilbagebetale kunden for den del af opgaven som ikke kan laves

11. Planlagt ferie og fri: En lille ulempe ved at være kunde hos en enkeltmandsvirksomhed: Rikke Ekelund holder fri i weekender og på helligdage samt i ferier, som er planlagt til:

Sommerferie:  6. – 24. juli 2020

Efterårsferie: 12. – 16. oktober 2020

Rikke Ekelund passer dog sine web stitter-forpligtelser i ferier.

Ret til ændringer forbeholdes. Derudover er der ikke noget med småt.