Forretningsbetingelser

  1. Jeg handler primært med erhverv. Derfor er mine priser ekskl. moms.
  2. Jeg holder gerne et indledende og møde for at afklare, om vi er et godt match.
  3. For mig er godt humør og god kemi vigtigt for resultatet. Så lad os altid antage, at vi vil hinanden det bedste og holde kommunikationen i en positiv ånd.
  4. En mundtlig aftale med mig er lige så bindende som en skriftlig.
  5. Det jeg laver til dig, må du bruge alt det, du overhovedet orker. Der er ingen skjulte aftaler eller gebyrer. Det du får leveret er dit. Enkelt og rimeligt.
  6. Du garanterer, at alle elementer af tekst, billeder eller andet grafisk arbejde du giver mig, enten ejes af dig selv, eller at du har tilladelse til at bruge dem. Når du giver mig tekst, billeder eller andre billeder, accepterer du at beskytte mig mod ethvert krav fra en tredjepart, hvis intellektuelle ejendom, vi bruger.
  7. Det er dit endelige ansvar at sikre, at evt. tekster herunder navne, kontaktinfo mv. er korrekte, billeder er rigtige, inden du siger ’GO’ før Go-live’ for din nye hjemmeside.
  8. Jeg kan ikke garantere specifikke resultater for din hjemmesides ranking og performance. Kun at jeg gør hvad der er muligt, indenfor rammerne af vores aftale, for at ramme rigtigt.
  9. Jeg må henvise til, og bruge de materialer vi producerer sammen i min egen markedsføring, medmindre vi aftaler andet.
  10. Påbegynder jeg en opgave for dig, som af andre årsager end mig ikke når i mål, faktureres opgaven som aftalt fra start.
  11. Hjemmesideprojekter faktureres i to omgange. Første halvdel af beløbet faktureres, når jeg går i gang med min del af arbejdet. Anden halvdel af beløbet faktureres, når jeg afleverer det færdige produkt.
  12. Betaling – faktura fremsendes digitalt. Betalingsfristen er 2 dage (med mindre andet er aftalt). Jeg er ikke stærk i renteberegning, men trækker du den for længe, forbeholder jeg mig ret til at blive skrap.
  13. Kørsel faktureres med statens takst pr. kørt kilometer foruden min tid i bilen på 300 kr. eks. moms pr. påbegyndt time.
  14. Min timepris er pr. 1/9 2018 kr. 700,- ex. moms ved web-relaterede opgaver.
  15. Særligt fakturagebyr: Hvis en betaling af et  abonnement på for eksempel WPML eller WordFence Premium skal håndteres af mig, opkræver jeg et fakturagebyr på 200 kr. for viderefaktureringen af abonnementet.
  16. Jeg arbejder ikke gratis. Kun hvis jeg selv vælger det.
  17. Klippekort
   1. Klippekortet betales, før jeg begynder på opgaven.
   2. Klippekortet udstedes til den enkelte virksomhed og kan ikke overdrages eller sælges til andre.
   3. Klippekort er gyldige i 12 måneder fra købsdatoen.
   4. Ubrugte klip refunderes ikke.
   5. Tidsforbrug: Jeg noterer dit forbrug per påbegyndte kvarter.
   6. I arbejdstiden indgår: Rådgivning i løbet af opgaven, research, forberedelse, møder, telefonsamtaler, transport (se punkt 13), interviews, skriveproces, planlægning, gennemgå ændringer med kilder, mailkorrespondance, dialog med samarbejdspartnere og administration.
   7. Hvis ikke andet aftales, har jeg den kontakt med dine samarbejdspartnere, jeg finder nødvendig og bruger den fornødne tid på at forberede mig mellem møder og telefonsamtaler. Derfor anbefaler jeg at du holder øje med tidsforbruget i det regneark, som du får adgang til, når du køber et klippekort.
   8. Det er dit eget ansvar at holde øje med dit forbrug via det regneark, jeg deler med dig.
  18. Opgaveløsning udenfor normal arbejdstid
   1. Hvis arbejdet kræver, at jeg arbejder mellem klokken 17.00 og 8.00 på hverdage kommer et tillæg på 50 procent oveni.
   2. I weekender og på helligdage kommer et tillæg på 100 procent. Weekenden begynder fredag klokken 17.00.
   3. Når du har et klippekort, betyder det, at jeg trækker to timer per time, hvor der normalt kommer 100 % tillæg på, og 1½ time for timer, der normalt kommer 50% tillæg på.
   4. Hvis jeg arbejder på disse tidspunkter, fordi det passer bedst i min personlige planlægning, skal du ikke betale tillæg.
  19. Ansvar
   1. Jeg  kan ikke drages til ansvar for direkte eller indirekte tab som følge af vores arbejde eller rådgivning. Det påhviler dig selv at sikre, at det, du gør som følge af rådgivningen, ikke er i strid med loven, og at det er det rette for dig og din virksomhed.
   2. Jeg gør mit yderste for at løse opgaven korrekt. Imidlertid er det dit ansvar at sikre, at leverancerne overholder loven og evt. særlovgivning i din branche, samt at de er korrekte. Herunder at alt er stavet rigtigt. Ekstern korrekturhjælp kan tilkøbes.
   3. Jeg kan ikke garantere nogen resultater. Herunder salg eller ønskede placeringer på Google.
  20. Planlagt ferie og fri:

   Jeg holder fri i weekender og på helligdage samt i mine ferier, som er planlagt til:

   1. juli – 19. juli 2019
   20. december 2019
   3. januar 2020
   7. februar – 14. februar 2020

   Jeg passer dog min web stitter-tjans i ferier.

  Ret til ændringer forbeholdes. Derudover er der ikke noget med småt.

  Bliv inspireret!

  Vidste du?

  Du er altid velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende snak om din hjemmeside.

  Pin It on Pinterest